Öncelikle, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulunda, önlisans öğretim programları dışında verilecek eğitim programlarını düzenlemek ve bu şekilde yüksekokulumuzun, kamu, özel sektör ve uluslararası kuruluşlar ile olan işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaktır.
Eğitimlerimizde teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırmak ve Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu etik kurallarına bağlı kalarak, Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu’nun kalite ve standartlarını korumaktır.