Çağımızda yaşanan sosyal, kültürel, teknolojik ve ekonomik değişimler, bireyleri hayatları boyunca hızla değişen bu dünyaya ayak uydurabilmek adına sürekli güncel kalmaya ve yeni yeni şeyler öğrenmeye mecbur bırakmaktadır. “Yaşam Boyu Öğrenme” bireylerin bu ihtiyaçlarını bireyin olduğu her yerde gerçekleştiren, zaman, yaş ve eğitim düzeyi ayrımı yapmadan her bireye yeni şeyler öğrenebilme olanağı sunan bir sistemdir. Yüksekokulumuzun Yaşam Boyu Öğrenme Birimi de gerek öğrencilerimiz, gerekse kurumumuz çevresindeki bireyler için, çeşitli eğitimler, sertifika programları, paneller, konferans ve söyleşiler düzenleyerek bu değişime ayak uydurmak isteyen bireylere yardımcı olmayı hedeflemektedir. 

amac_lifelonglearning