EĞİTİM DETAYLARI 

Oyun Terapileri Uzmanlık Programları     
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi & Filial Terapi & Rasyonel Duygucu & Bilişsel Davranışçı Terapi 
Temel ve İleri Düzey Eğitim
(1.,2.,3. ve 4. 
Kurlar 40 Saat (Toplam gün) 
2200 TL   Online 
1. ve 2. Kur (Temel Düzey
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi & Filial Terapi & Rasyonel Duygucu & 
Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi 20 Saat (Toplam gün) 
1100 TL   Online 
3. ve 4. Kur (İleri Düzey
Çocuk Merkezli Oyun Terapisi & Filial Terapi & Rasyonel Duygucu & 
Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi 
20 Saat (Toplam gün) 
1100 TL  Online 

Kimler katılabilir 

Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümlerinin 3. ve 4. sınıf öğrencileri, mezunları, bu bölümlerin yüksek lisans ve doktora öğrencileri ve mezunları katılabilir. 

Eğitimlerimize kimler katılamazlar, bazı istisnalar ve uyarılar: 

-Bazı çalıştaylarımıza katılmak isteyen psikoloji ve PDR bölümleri haricindeki bölümlerden (örneğin çocuk gelişim uzmanları, aile danışmanlığı sertifkası olanlar) katılımcılar, lütfen bizden bilgi alsınlar. Bazı çalıştaylara katılabilirler 

Çalıştaylarımıza hiçbir bölümden 1. ve 2. sınıf lisans öğrencileri katılamaz 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi&Filial (Aile Merkezli) Oyun Terapisi& Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi 

Eğitmen: Dr. Murat Artıran 

1. Kur: Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial (Aile Merkezli) Terapi 
-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Esasları 
Filial Terapinin (Aile Merkezli Oyun Terapisi) Esasları 
-Ana Temalar 
Filial Terapi’nin öngörüleri ışığında çocukların duygusal, bilişsel ve davranışsal gelişimi destekleyici stratejiler. 
-Özel Vaka (case örnekleri) Örnekleri 

  1. Kur: Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Oyun Terapisi

-Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi Esasları 
-Rasyonel Duygucu Davranışçı Oyun Terapisi Esasları 
-Ana Temalar 
-BDT Oyun Terapisi Teknikleri 
-Özel Vaka (case örnekleri) Örnekleri 
(Edinilecek bilgi ve becerilerin her yaşta çocuğa hatta yetişkinlere dahi adapte edilmesi mümkün olmak ile birlikte ağırlıklı olarak 4-11 yas arası hedeflenmiştir.) 

3.Kur : İleri Düzey  Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ve Filial (Aile Merkezli) Terapi 
-Seans Demonstrasyonları 
-Çocuk Merkezli Oyun Terapisi’nde Aşamalar 
-Tekniklerin Uygulamalı Gösterimi 
Süpervizyonlu Uygulamalar- Hataların Giderilmesi 
-İleri Düzey Çocuk Merkezli Oyun Terapisi Teknikleri 

  1. Kur: İleri Düzey Bilişsel Davranışçı Oyun Terapisi ve Rasyonel Duygucu Davranışçı Oyun Terapisi

-Seans Demonstrasyonları 
-Bilişsel Davranışçı Terapi Oyun Terapisi’nde Plan ve Programlama 
-Oyun Çeşitleri 
-Tekniklerin Uygulamalı Gösterimi 
Süpervizyonlu Uygulamalar- Hataların Giderilmesi 
-Video gösterimi ve elektronik ortamda sunumlar. Oyun oynama teknikler. 
-Her katılımcının pratiksel becerilerinin kazanması için demonstrasyon ile uygulama çalışmaları yapılacaktır. 
-Grup Oyun Terapisi Esasları 

İletişim ve kayıt                                      
Tel: 0 212 327 02 33 
0 (546) 567 34 20 

E-mail: info@rasyonelpsikoloji.com 
ybo@adiguzel.edu.tr