Gerçek iş tecrübeleri ve somut örnekler üzerinden yapılan yetkinlik bazlı mülakatlar adayın objektif bir şekilde değerlendirilmesini ve pozisyona uygun doğru adayın seçilmesini mümkün kılar. Bu nedenle bu teknik en bilimsel işe alım teknikleri arasında yer almaktadır. Bu mülakat tekniğinde adayın söz konusu işe uygun olup olmadığı ve ne tür yetkinliklere sahip olduğu hakkında bilgi edinilir. Aslında bir nevi adayın geçmişine bakarak gelecek performansının öngörülmeye çalışılması olarak da özetlenebilir. Yetkinlik bazlı mülakatlar ile adayın geçmiş performansları ve sorunlar karşısında gösterdiği davranış biçimleri esas alınır. Bu nedenle mülakatlarda adayın sahip olduğu yetenekler ve yapmış olduğu başarıları, somut örnekleriyle anlatması beklenir. Burada beklenen sonuç, kişinin belli bir işi en başarılı şekilde yapmasını sağlayan bilgi, beceri ve tutumları kapsayan davranışlarını tespit edebilmektir.

EĞİTİM İÇERİĞİ

 • Mülakat Nedir?
• Mülakat Neden Önemlidir?
• İletişim ve Beden Dilinin Mülakata Etkisi
• Yönetici İçin Doğru Seçimin Başarısına etkisi
• Mülakat Yöntemleri
• Mülakat Çeşitleri
• Yetkinlik Kavramı
• Yetkinlik Bazlı Mülakat Tekniği
• Soru sorma: S.T.A.R. Metodu
• Takip Soruları Ne Zaman Sorulmalı?
• Mülakat Sürecinde Yapılan Hatalar

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu-Yaşam Boyu Öğrenme Birimi

ybo@adiguzel.edu.tr

0 216 455 77 70