LİDER YÖNETİCİLİK OKULU

Projenin Amacı:

 • Üniversite Sanayi İş Birliği Kapsamında alt ve orta düzey yöneticilerin yetkinliğinin arttırılarak, işletme verimliliğine pozitif katkı vermelerini sağlamak.
 • Personele kariyer hedefleri vererek, işgücü devir oranını azaltmak.
 • İşletmelerin yüksek eğitim maliyetlerini minimum seviyeye indirgemek.
 • Farklı sektörlerdeki yönetici adayları ile iletişimi kuvvetlendirerek sektörler arası sinerji yaratmak.
 • Yöneticileri tüketici odaklı düşünmeye iterek hizmet inovasyonu yaratmalarını sağlamak.

 

Projenin İşleyişi:

 • Yedi başlıkta yedi gün boyunca her gün grup başına ikişer saat eğitim verilmesi
 • Sekizinci günde Lider Yöneticiler Zirvesi’nin yapılarak, yönetici deneyimlerinin paylaşılması
 • Sertifikaların dağıtılması
 • Eğitimden bir ay sonra ölçme ve değerlendirme kapsamında, firma ziyaretleri yapılıp, kursiyerlere otuz dakika mentörlük hizmeti verilmesi

 

Minimum ve Maksimum Katılımcı Sayısı:

 • Bir grup açılması için en az 12 kişilik kayıt yapılması gerekmektedir.
 • Bir grup maksimum 50 kişiden oluşmaktadır.
 • Aynı anda sabah ve akşam olmak üzere 2 grup açılabilir.

 

Eğitim Başlıkları:

 • Satış ve Pazarlama
 • Etkili İletişim
 • Zaman Yönetimi
 • Yaratıcı Karar Alma
 • İnovasyon
 • Motivasyon Yoluyla Performans Geliştirme
 • Liderlik

 

 Eğitmenler:

Dr. Ş. Naci Adalılar (Yönetim Danışmanı & Eğitmen) (Lodestar Business Solution)

Şükür Çağlayan (Yönetim Danışmanı & Eğitmen) (Lodestar Business Solution)

Fatoş Su Özkarataş (Kişisel Gelişim Bölüm Başkanı) (İSMEK)