Programın Amacı

Katılımcılara AB ve Kalkınma Ajanslarının açtığı Hibe programları ile ilgili genel bilgi verilmesi ve açılan Hibe Programlarına yönelik proje hazırlanması için “Proje Yönetimi Döngüsü” ve “ Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı” metodolojisini anlatan üç günlük eğitim seminerinin verilmesi.

Programın İçeriği

 • Hibe fonlarına genel bakış
 • Proje döngüsü yönetimi
 • Mantıksal çerçeve yaklaşımı: Analiz aşaması
  • Paydaş Analizi
  • Sorun Analizi
  • Hedef Analizi
  • Strateji Analizi
 • Mantıksal Çerçeve yaklaşımı planlama aşaması
  • Mantıksal Çerçeve matrisi
  • Proje tanıtımı/müdahale mantığı(projenin yapısı)
  • Varsayımların belirlenmesi
  • Başarı göstergeleri ve Doğrulama kaynaklarının belirlenmesi
 • Faaliyet Planlaması
  • Faaliyetlerin detaylandırılması
  • Araçların belirlenmesi
  • Bütçe
 • Faaliyete dayalı maliyet planlaması
 • Mantıksal çerçevenin Hibe başvuru formuna yansıtılması
  • Başvuru Formu ve eklerinin tamamlanması
 • KAYS sistemine kısa bir bakış
 • Başvuru formunun tamamlanması

Programın süresi

3 gün 24 saat

Programın Ücreti

600 TL + KDV

Sertifika

Yıldız Teknik Üniversitesi ve Ataşehir Adıgüzel MYO onaylı katılım belgesi verilecektir.